close
1.

図書

図書
北静廬 [著] . 大田南畝, 瀬名貞雄 [著] . 手柄岡持 [著] . 新井白石 [著] . 八田知紀 [著]
出版情報: 東京 : 吉川弘文館, 1977.8
シリーズ名: 日本随筆大成 / 日本随筆大成編輯部編 ; 第3期 12
所蔵情報: loading…
2.

図書

図書
北静廬[著] . 手柄岡持[著]
出版情報: 東京 : 吉川弘文館, 1995.11
シリーズ名: 日本随筆大成 / 日本随筆大成編輯部編 ; 第3期 12
所蔵情報: loading…
目次情報: 続きを見る
梅園日記 北静廬著
瀬田問答 大田南畝, 瀬名貞雄著
後は昔物語 手柄岡持著
白石先生紳書 新井白石著
桃岡雑記 八田知紀著
梅園日記 北静廬著
瀬田問答 大田南畝, 瀬名貞雄著
後は昔物語 手柄岡持著
3.

図書

図書
含弘堂偶齋著 . 山崎美成著 . 小説家主人著 . 花垣幸國著 . 北愼言著 . 大田覃著 . 手柄岡持著 . 新井白石著 . 八田知紀著
出版情報: 東京 : 日本隨筆大成刊行會, 1930.3
シリーズ名: 日本隨筆大成 / 日本随筆大成編輯部編 ; 第3期 巻6
所蔵情報: loading…
4.

図書

図書
水野稔校注
出版情報: 東京 : 岩波書店, 1958.10
シリーズ名: 日本古典文學大系 ; 59
所蔵情報: loading…
目次情報: 続きを見る
金々先生榮花夢 戀川春町畫作
高慢齊行脚日記 戀川春町畫作
見徳一炊夢 朋誠堂喜三二作
御存商賣物 北尾政演畫作
大悲千祿本 芝全交作 ; 北尾政演畫
莫切自根金生木 唐來參和作 ; 千代女畫
江戸生艶氣樺燒 山東京傳作 ; 北尾政演畫
文武二道万石通 朋誠堂喜三二作 ; 喜多川行麿畫
孔子縞于時藍染 山東京傳作 ; 北尾政演畫
心學早染艸 山東京傳作 ; 北尾政美畫
敵討義女英 南杣笑楚滿人作 ; 歌川豐國畫
遊子方言 田舍老人多田爺
辰巳之園 夢中散人寢言先生
道中粹語録 山手馬鹿人
卯地臭意 鐘木庵主人
總籬 山東京傳
傾城買四十八手 山東京傳
錦之裏 山東京傳
傾城買二筋道 梅暮里谷峨
金々先生榮花夢 戀川春町畫作
高慢齊行脚日記 戀川春町畫作
見徳一炊夢 朋誠堂喜三二作
5.

図書

図書
木村八重子, 宇田敏彦, 小池正胤校注
出版情報: 東京 : 岩波書店, 1997.6
シリーズ名: 新日本古典文学大系 ; 83
所蔵情報: loading…
目次情報: 続きを見る
日下開山名人ぞろへ : ほうかの根元 木村八重子校注
たゞとる山のほとゝぎす 木村八重子校注
ほりさらい [西村重長筆] ; 木村八重子校注
熊若物語 木村八重子校注
竜の都亀甲の由来 木村八重子校注
漢楊宮 木村八重子校注
助読子子子子子子 [鳥居清満画] ; 木村八重子校注
楠末葉軍談 [和祥作] ; 木村八重子校注
猿影岸変化退治 [富川房信画] ; 木村八重子校注
金時狸の土産 [鳥居清経画] ; 木村八重子校注
古今名筆其返報怪談 [恋川春町作] ; 宇田敏彦校注
大違宝舟 [芝全交作] ; [北尾重政画] ; 宇田敏彦校注
漢国無体此奴和日本 [四方山人作] ; [北尾政美画] ; 宇田敏彦校注
太平記万八講釈 [朋誠堂喜三二作] ; 宇田敏彦校注
自笑請合本八文字正札附息質 [唐来参和作] ; [北尾政美画] ; 宇田敏彦校注
悦贔屓蝦夷押領 [恋川春町作] ; [北尾政美画] ; 宇田敏彦校注
買飴帋凧野弄話 [曲亭馬琴作] ; [北尾重政画] ; 宇田敏彦校注
色男其所此処 [万象亭作] ; [鳥居清長画] ; 宇田敏彦校注
草双紙年代記 [岸田杜芳作] ; [北尾政演画] ; 宇田敏彦校注
へマムシ入道昔話 [山東京伝作] ; [歌川国直画] ; 小池正胤校注
童蒙話赤本事始 [曲亭馬琴作] ; [歌川国貞画] ; 小池正胤校注
会席料理世界も吉原 [市川三升作] ; [歌川国安画] ; 小池正胤校注
日下開山名人ぞろへ : ほうかの根元 木村八重子校注
たゞとる山のほとゝぎす 木村八重子校注
ほりさらい [西村重長筆] ; 木村八重子校注